Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Enskilda forntida stadssamhällen

Birka

Ambrosiani, Björn & Erikson, Bo G.: Birka, vikingastaden, vol. 1. (Birka, the viking town, vol. 1.) Höganäs 1991, 97 s.

Holmqvist, Vilhelm & Granath, Karl-Erik: Vikingar på Helgö och Birka. (Vikings at Helgö and Birka.) Stockholm 1980, 140 s.

Kumlien, Kjell: "Der historiker und das Birkaproblem." Early Medieval Studies 1, Antikvariskt arkiv 38. Stockholm 1970, s 10-22.

Eketorp

Eketorp: Fortification and settlement on Öland/Sweden. The monument. Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens handlingar. Red: Kaj Borg, Ulf Näsman & Erik Wegræus. Stockholm 1976, 215 s.

Helgö

Fritz, Birgitta: "Helgö und die Vorgeschichte der skandinavischen Stadt." Early Medieval Studies 1, Antikvariskt arkiv 38. Stockholm 1970, s 43-52.

Holmqvist, Vilhelm: "Die frühmittelalterliche Siedlung auf Helgö." Acta Visbyensia V. Visbysymposiet för historiska vetenskaper 1974. Nyköping 1976, s 35-48.

Köpingsvik

Hagberg, Ulf-Erik: Köpingsvik - Handel und Handwerk auf Öland in der späten Wikingerzeit und dem frühen Mittelalter. Early Medieval Studies 8, Antikvariskt arkiv 57. Stockholm 1975, s 22-32.

upp