hela landet: Litteratur om landstingens historia

Allmänt

Hjelmérus, Alfred, Till våra landstings historia: Några drag af svensk samhällsutveckling. Umeå 1917, 39 s.

Hjelmérus, Alfred, Till våra landstings historia: Några drag av svensk samhällsutveckling. Härnösand 1925, 50 s.

Isacson, Maths, Nilsson, Staffan, "Att skriva ett landstings historia". Dalarna 2003, s. 265-276, ill.

Nilsson, Göran B., Självstyrelsens problematik: Undersökningar i svensk landstingshistoria 1839-1928. Stockholm 1967, 56 s.

upp

Stockholms läns landsting

Boken om Stockholms läns landsting. Stockholm, Landstinget 1983, 99 s., ill.

Croneborg, Otto, Stockholms läns landsting 1863-1912. Stockholm1914, 215 s.

Den statliga regionalpolitikens effekter på stockholmsregionen. Stockholms läns landsting, Planeringskontoret, Stockholm 1974, 33 bl.

Fritz, Sven, 25 år med storlandstinget: Stockholm läns landsting 1971-95 (varianttitel: Stockholms läns landsting 1971-95). Stockholms läns landsting, 1996, 440 s., ill., diagr., tab.

Fritz, Sven, Politiker i storlandstinget ser tillbaka: Redovisning av enkät med politiker i Stockholms läns landsting 1971-95. Stockholms läns landsting 1997, 40 s., tab.

Gustafson, Uno, Storstockholm och storlandstinget: Expansion och integration i Stockholms län. Stockholm 1991, 308 s. ill., diagr., kartor, tab.

Knuthammar, Christer, Ett omvälvande sekel: Stockholms läns landsting 1863-1970 (varianttitel: Stockholms läns landsting 1863-1970). Stockholm, 1991, 384 s., ill., tab.

Levnadsförhållanden i Stockholmsregionen 1968-1981. Stockholms läns landsting, Regionplanekontoret, Stockholm 1984, 106 s., diagr., tab.

Stockholmsregionens industri i omvandling. Stockholm 1982, 150 s.

Så blev Storlandstinget till: Fjorton folkvalda berättar. Åke Appelgren (red.), Stockholms läns landsting 1991, 152 s., ill.

upp

Uppsala läns landsting

upp

Södermanlands läns landsting

Södermanlands läns landsting 100 år. Nyköping, Södermanlands läns landsting 1962, 47 s.

upp

Östergötlands läns landsting

Knuthammar, Christer, Hellström, Sven, Landsting i förändring: Östergötlands läns landsting 1960-75. Östergötlands läns landsting, Linköping 1980, 362 s., diagr., ill., tab.

Schött, Harald, Östergötlands läns landsting 1863-1912. Linköping 1921, 269 s.

Östergötlands läns landsting 1863-1962. Linköping 1962, 2 vol.

upp

Jönköpings läns landsting

25 år i Jönköpings läns landsting (1960-1985), huvudredaktör Einar Johansson. Jönköping, Landstinget 1988, 318 s.

Jönköpings läns landsting genom 100 år. Historik utarbetad på uppdrag av Jönköpings läns landsting till det hundrade landstinget 1962. Jönköping 1962, 327 s.

Landstingsåren 1967-1983 som F-tinget såg det: Jönköpings läns landsting genom 17 år: en klippbok från nr 1 1967 till nr 8 1983. Jönköpings läns landsting 1984, 110 s, diagr., ill.

upp

Kronobergs läns landsting

upp

Kalmar läns landsting

Hofrén, Manne, Kalmartinget: Ett sekels samhällstjänst (varianttitel, Kalmar läns södra landsting 1863-1962). Kalmar, Kalmar läns södra landsting 1963, 354 s.

Åhlin, Henrik, Två landsting blir ett: Kalmar läns landsting 1963-1985. Kalmar, Landstinget 1988, 295 s., ill., tab.

upp

Gotlands läns landsting

Bohman, Lennart, Gotlands läns landsting 1863-1962. Visby, Gotlands läns landsting 1962, 323 s., ill.

upp

Blekinge läns landsting

upp

Kristianstads läns landsting

Carlsson, Hugo, Kristianstads läns landsting 1862-1962. Kristianstad 1962.

Harsten, Sverker, Kristianstads läns landsting 1963-1987: Människor, miljöer, episoder. Kristianstad, Landstinget 1990, 337 s., ill.

Kristianstads läns landsting: Protokoll. Register till Kristianstads läns landstings protokoll åren 1913-1924. samt förteckning över landstingets ledamöter m.m. under samma tid. Kristianstad, 1925.

upp

Malmöhus läns landsting

Lindblom, Paul, Malmöhus läns landsting 1863-1962. Lund 1962, 119 s.

Wikfors, Bruno, Malmöhus läns landsting 1963-1985. Lund, Landstinget 1987, 120 s., ill.

upp

Hallands läns landsting

Albinsson, Gillis, Hallands läns landsting 1962-1986. Halmstad, Landstinget 1987, 320 s., ill., tab.

Bjurling, Oscar, Hallands läns landsting 1863-1937. Halmstad 1937, 204 s.

Bjurling, Oscar, Hallands läns landsting 1937-1962. Halmstad 1962, 205 s.

upp

Göteborgs och Bohus läns landsting

Göteborgs och Bohus läns landsting 1863-1912. Minnesskrift utg. på landstingets uppdrag af dess förvaltningsutskott. Göteborg 1913.

Göteborgs och Bohus läns landsting 1913-1937. Minnesskrift av Ernst Thorin. Utg. på landstingets uppdrag av dess förvaltningsutskott. Göteborg 1942.

upp

Älvsborgs läns landsting

Centerpartiet i Älvsborgs läns landsting 1863-1998: En minnesskrift. Vänersborg, Landstinget i Älvsborg 2001, 48 s., ill.

Johansson, Hilding, Älvsborgs läns landsting 1863-1962. Vänersborg, Landstinget 1963, 374 s.

Mannerfelt, Otto, Älvsborgs läns landsting 1863-1913. Minnesskrift på förvaltningsutskottets uppdrag, 2 vol. Göteborg 1913-1917.

upp

Skaraborgs läns landsting

Eldh, Robert, Skaraborgs läns landsting: En krönika till hundraårsjubileet. Mariestad, Skaraborgs läns landsting, Göteborg 1962, 231 s.

upp

Värmlands läns landsting

Ståhl, Manne, Ett landstingssekel: Värmlands läns landsting 1862-1962. Karlstad, Landstinget 1962, 322 s., ill.

Värmlands läns landsting: En återblick på dess finansiella utveckling sedan år 1914. Stockholm 1928.

upp

Örebro läns landsting

Harbe, Bengt, Årskrönika för Örebro läns landsting 1863-1975. 2 vol. Örebro läns landsting, 2001.

Nilsson, Lars Gothard, Landstingets utveckling 1940-1970: En historisk tillbakablick. Örebro 1985, 148 s.

Olsson, Jan, Örebro läns landsting: En skiss över utvecklingen 1971-1983. Örebro 1986, 122 s., ill.

Rock, Robert, Örebro läns landsting, ett sekel. Örebro läns landsting 1963, 74 s.

upp

Västmanlands läns landsting

Nilsson, Göran B., 100 års landstingspolitik: Västmanlands läns landsting 1863-1963. Västmanlands läns landsting1966, 502 s., ill.

Lorichs, L. L., Västmanlands läns landsting 1863-1927. Västerås, Landstinget 1930, 506 s.

upp

Kopparbergs läns landsting

Kopparbergs läns landsting: en berättelse om dess verksamhet under ett hundra år 1863-1962. Falun, Landstinget 1962, 547 s.

upp

Gävleborgs läns landsting

upp

Västernorrlands läns landsting

upp

Jämtlands läns landsting

Jämtlands läns landsting 1863-1962: En minnesskrift vid hundraårsjubileet. Utgiven av Jämtlands läns landsting, redaktör Per Nilsson-Tannér, Östersund u. år.

upp

Västerbottens läns landsting

Olofsson, Sven Ingmar, Västerbottens läns landsting år 1962. Tal av fil. doktor Sven Ingemar Olofsson vid högtidssammankomsten i Umeå högre allmänna läroverks aula den 1 oktober 1962. Umeå 1962.

upp

Norrbottens läns landsting

upp