Alla svenska städer: valresultat, summa

Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: antal mandat

tabell 1

Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: antal mandat

tabell 2

Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten

tabell 3

diagram 1

Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten

tabell 4

diagram 2

Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern

tabell 5

diagram 3

Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern

tabell 6

diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: antal mandat

H L/Fp Bf/C S K Ö Total
1919 1150 760 1134 148 61 3253
1920 1308 716 1117 131 70 3342
1922-23 1382 636 1161 176 35 3390
1926-27 1315 543 1396 118 82 3454
1930-31 1268 484 1537 85 77 3451
1934-35 1169 470 1651 164 49 3503
1938 912 476 11 1981 134 74 3588
1942 936 547 25 2109 167 40 3824
1946 814 774 42 2050 419 27 4126
1950 710 1135 101 2560 143 17 4666
1954 853 1111 88 2426 190 16 4684
1958 1079 822 220 2429 145 33 4728
1962 811 888 275 2635 140 34 4783
1966 880 955 569 2364 310 86 5164

upp

Tabell 2: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: antal mandat

M Fp C Kd Mp S V Ö Total
1970 732 953 1275 87 2988 228 53 6316
1973 860 624 1707 116 2955 286 54 6602
1976 921 691 1625 107 2940 266 70 6620
1979 1148 670 1322 118 2993 335 111 6697
1982 1365 373 1149 145 66 3182 313 81 6674
1985 1313 800 919 121 132 3018 317 66 6686
1988 1120 735 951 167 389 2966 337 65 6730
1991 1401 618 863 418 206 2639 304 288 6737
1994 1246 433 790 190 338 3107 403 184 6691
1998 1360 357 641 555 303 2514 696 228 6654
2002 1075 686 704 510 259 2609 549 253 6645
2006 1467 488 718 398 267 2479 409 380 6606
2010 1615 478 576 280 406 2337 374 513 6579

upp

Tabell 3: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten

H L/Fp Bf/C S K Ö Total Borgerliga S+K
1919 35,3 23,4 34,9 4,6 1,8 100,0 58,7 39,5
1920 39,2 21,4 33,4 3,9 2,1 100,0 60,6 37,3
1922-23 40,8 18,8 34,2 5,2 1,0 100,0 59,6 39,4
1926-27 38,1 15,7 40,4 3,4 2,4 100,0 53,8 43,8
1930-31 36,7 14,0 44,5 2,5 2,2 99,9 50,7 47,0
1934-35 33,4 13,4 47,1 4,7 1,4 100,0 46,8 51,8
1938 25,4 13,3 0,3 55,2 3,7 2,1 100,0 39,0 58,9
1942 24,5 14,3 0,6 55,1 4,4 1,0 99,9 39,4 59,5
1946 19,7 18,8 1,0 49,7 10,1 0,6 99,9 39,5 59,8
1950 15,2 24,3 2,2 54,9 3,1 0,4 100,1 41,7 58,0
1954 18,2 23,7 1,9 51,8 4,1 0,3 100,0 33,8 55,9
1958 22,8 17,3 4,7 51,4 3,1 0,7 100,0 44,8 54,5
1962 17,0 18,6 5,7 55,1 2,9 0,7 100,0 41,3 58,0
1966 17,0 18,5 11,0 45,8 6,0 1,7 100,0 46,5 51,8

upp

Diagram 1: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten

M Fp C Kd Mp S V Ö Total
1970 11,6 15,1 20,2 1,4 47,3 3,6 0,8 100,0
1973 13,0 9,5 25,9 1,8 44,8 4,3 0,8 100,1
1976 13,9 10,4 24,5 1,6 44,4 4,0 1,1 99,9
1979 17,1 10,0 19,7 1,8 44,7 5,0 1,7 100,0
1982 20,5 5,6 17,2 2,2 1,0 47,7 4,7 1,2 100,1
1985 19,6 12,0 13,7 1,8 2,0 45,1 4,7 1,0 99,9
1988 16,6 10,9 14,1 2,5 5,8 44,1 5,0 1,0 100,0
1991 20,8 9,2 12,8 6,2 3,1 39,2 4,5 4,3 100,1
1994 18,6 6,5 11,8 2,8 5,1 46,4 6,0 2,7 99,9
1998 20,4 5,4 9,6 8,3 4,6 37,8 10,5 3,4 100,0
2002 16,2 10,3 10,6 7,7 3,9 39,3 8,3 3,8 100,1
2006 22,2 7,4 10,9 6,0 4,0 37,6 6,2 5,8 100,1
2010 24,5 7,3 8,8 4,3 6,2 35,5 5,7 7,8 100,1

upp

Diagram 2: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern

Borg S S+K Ö
1919 58,7 34,9 39,5 1,8
1920 60,6 33,4 37,3 2,1
1922-23 59,6 34,2 39,4 1,0
1926-27 53,8 40,4 43,8 2,4
1930-31 50,7 44,5 47,0 2,2
1934-35 46,8 47,1 51,8 1,4
1938 39,0 55,2 58,9 2,1
1942 39,4 55,1 59,5 1,0
1946 39,5 49,7 59,8 0,6
1950 41,7 54,9 58,0 0,4
1954 33,8 51,8 55,9 0,3
1958 44,8 51,4 54,5 0,7
1962 41,3 55,1 58,0 0,7
1966 46,5 45,8 51,8 1,7

upp

Diagram 3: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern

Borg S S+K Ö
1970 48,2 47,3 50,9 0,8
1973 50,1 44,8 49,1 0,8
1976 50,5 44,4 48,4 1,1
1979 48,6 44,7 49,7 1,7
1982 45,4 47,7 52,4 2,2
1985 47,2 45,1 49,9 3,0
1988 44,2 44,1 49,1 6,7
1991 49,0 39,2 43,7 7,3
1994 39,7 46,4 52,5 7,8
1998 43,8 37,8 48,2 8,0
2002 44,8 39,3 47,5 7,7
2006 46,5 37,6 41,6 12,0
2006 44,8 35,5 41,2 14,0

upp

Diagram 4: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern

Stort diagram

diagram

upp